Surat Keterangan Tidak Mampu

Syarat-syarat :

Persyaratan untuk SKTM (Sakit)

  • Fotocopy KK

  • Fotocopy KTP

  • Surat rujukan dari PUSKESMAS

Persyaratan untuk SKTM (Sekolah) 

  • Fotocopy KTP

  • Fotocopy KK Orang Tua